ARTÍCULOS DE MANUEL SIURANA

En este blog se recogen diversos artículos que han sido publicados por Manuel Siurana.

Sunday, November 25, 2012

EL DESIG D'INDEPENDÈNCIA S'OBRE PAS ENTRE ELS BARCELONINS


En el dia d'avui, els alumnes de 3r i 4t d'ESO del Col·legi San Miguel han efectuat un total d'11.635 enquestes a peu d'urna, preguntant el sexe i l'edat del votant i el sentit del vot emès. Però també s'ha formulat una altra pregunta referida a la possible independència de Catalunya. La pregunta s'ha formulat de dues maneres diferents per valorar si això afectaria de forma important en la decisió del votant.
Els resultats d'aquesta enquesta són clarament orientatius sobre les preferències actuals dels ciutadans de Barcelona en el seu conjunt, ja que les enquestes s'han realitzat en 59 col·legis electorals de la ciutat, de manera proporcional a la població de cada districte.

PREGUNTES I RESPOSTES:

A. PREGUNTA 1.
Vol que Catalunya segueixi sent part de l'Estat Español?
Total d'enquestats: 5.929.
Vots afirmatius: 2.121 (35,77 %).
Vots negatius: 3.523 (59,42 %).
No sap, no contesta: 285 (4,81 %).B. PREGUNTA 2.
Vol que Catalunya sigui un Estat independent? Total d'enquestats: 5.706.
Vots afirmatius: 3.293 (57,71 %).
Vots negatius: 2.015 (35,31 %).
No sap, no contesta: 398 (6,98 %).

Dels resultats d'ambdues preguntes es dedueix que la variació en la resposta és molt petita i que el resultat és molt similar tant si es pregunta en positiu com en negatiu. De manera que, d'una manera o una altra, entre el 57 i el 59 % dels enquestats han contestat que no volen formar part de l'Estat espanyol i que en conseqüència volen que Catalunya sigui un estat independent, enfront d'un 35 % dels enquestats que sí que vol que Catalunya segueixi formant part de l'Estat espanyol i que per tant no es produeixi la seva independència. Quedant una indefinició d'entre un 5 i un 7 %.

TREBALL ESCOLAR
Les enquestes proporcionen la següent informació: sexe i edat del votant, districte i col·legi electoral en el qual vota, vot expressat i pregunta sobre la independència.
A partir de totes aquestes dades i, coneguts els resultats electorals reals, l'alumnat establirà les variacions dels resultats electorals atenent al sexe, l'edat i el districte, amb les múltiples variacions entre aquests ítems.
Després es farà el mateix amb els resultats de les enquestes sobre la independència, que afegirà un ítem més: la relació entre vot expressat i independència.
A partir del dia 10 de desembre, a través d'aquest blog, realitzarem un avançament dels resultats de l'estudi.
 
Manuel Siurana Roglán

 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home